Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

 

Voorwoord

Behalve de onthulling van een engel dat Jezus de geest is van de profetie, en Hij dus de Auteur is van de Openbaring van Johannes, worden er twee tijdlijnen gegeven:

1. Na het identificeren van zijn naam onthullen 24 oudsten in hun lied in Openbaring 5: 9,10, dat Jezus na Pasen met de zeven geesten Gods een koninkrijk bouwde uit elke stam, taal, volk en natie. En daar de 7 hoornen en 7 ogen zeven geesten zijn, die dan over de hele aarde zijn uitgezonden (perfectum), is het evangelie wereldwijd verbreid als Jezus de boekrol neemt!  Want Jezus is volgens de oudsten pas gelijkwaardig aan de boekrol als Hij geslacht is en hen met zijn bloed heeft gekocht, ťn uit elke stam, taal, volk en natie voor onze God een koninkrijk heeft gemaakt en priesters. Dan zijn de woorden uit Mattheus 24:14 werkelijkheid.

2. Doch in het laatste gezicht Openbaring 22 wordt nog een tweede tijdlijn onthuld. Jezus zet de boekrol pas in als de kerken zwijgen over het oordeel, over verlorenheid en schuld, en de existentiŽle angst van Luther verbannen. Terwijl ze als Laodicea zeggen dat ze rijk zijn. 
En daar de 7 brieven aan de gemeenten profetieŽn zijn, zijn ze rijk tijdens de laatste periode.

Kortom, Jezus zet de plagen van de verzegelde boekrol in als het evangelie over de hele wereld is verbreid, ťn de leer van de gemeente te Laodicea de Kerk beheerst en regeert!

Inmiddels zwijgt de Kerk over het geslachte Lam als teken van haar verlorenheid en schuld, ťn ook weet ze niet meer dat ze ellendig en jammerlijk en bedelarm en blind en naakt is!
Ook zijn tot in alle uithoeken op de aarde christenen, die Jezus als priesters navolgen! Verder wordt wereldwijd zowel in de zending, evangelisatie als de Kerk de dreiging van het oordeel, verloren zijn en schuld structureel bijna nergens meer publiekelijk beleden!

Nu beide tijdlijnen werkelijkheid zijn, is de huidige generatie getuige van de plagen van de boekrol door Jezus, waaronder de vierde schaal, de klimaat verandering in onze wereld.
Want Jezus zet de boekrol in om allen die Hij liefheeft hun verlorenheid en schuld te tonen. Openbaring 3 : 18,19. Zodat Jezus het wereldgebeuren anders leidt, dan veelal wordt gedacht!

 

En wie de tekst evenals de vroege Kerk in letterlijke zin leest, ontdekt dat dit bijbelboek tot en met de zevende bazuin in Openbaring 10 chronologisch geschreven is. De chronologie (volgorde in de tijd) geldt niet voor Openbaring hoofdstuk 11 tot en met 22.

 

Tenslotte leert de waarschuwing voor het verzachten van deze profetieŽn, dat men zorgvuldig te werk moet gaan. Want God zal iedereen, die hieraan iets toevoegt, deel geven aan alle plagen uit dit boek. Maar wie de inhoud afzwakt, verliest zijn plek in het boek des levens.
                                                                                                
Ds. ing. R.H.Keegstra

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus
bouwt
zijn Kerk
als het
geslachte
Lam.
Laatste
plagen
zijn tot
Heil.
Door Gods woord letterlijk te nemen, konden zij ontkomen.
Bron: www.bibleexplained.com
Jezus
komt
om te
oordelen.
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 28-12-2020