Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

 

Voorwoord

Wie meent dat Openbaring symbolisch gelezen moet worden, ziet twee misvattingen van Johannes over het hoofd. En daar er geen woord aan Openbaring mag worden toegevoegd of afgedaan, verdienen de twee genoemde misvattingen van Johannes alle aandacht.

De eerste misvatting wordt zichtbaar als Jezus de zeven brieven dicteert. Het dicteren onthult dat Johannes het gezicht over de zeven steden en hun gemeenten toen nog niet als profetie zag. Zijn onvermogen tot schrijven brengt aan het licht, dat hij in het gezicht over de zeven steden en hun gemeenten niet meer zag dan de toestand zoals die in zijn tijd was. Hij zag toen nog hetzelfde wat bijna alle uitleggers vandaag in de zeven brieven aan de engelen zien.

Zijn misverstaan van het gezicht wordt zichtbaar bij de tweede misvatting in Openbaring 22, als hij de engel wil aanbidden die een "collega-profeet" van Johannes blijkt te zijn! Want deze engel noemt zich een profeet en Johannes een collega. Daar Johannes een profeet is, heeft hij toen evenals de engel profetieŽn van God gekregen. Die profetieŽn zijn de zeven brieven!

Het protest van de engel leert Johannes en ook elke uitlegger de brieven als profetieŽn te lezen. Beide misvattingen maken bekend dat de zeven brieven profetieŽn zijn die Jezus waarmaakt. Door toepassing in de tijd maakt Jezus de bijzonderheden van de zeven steden en hun gemeenten tot profetie. Jezus maakt de brieven tot profetie als Hij de toestand van de wereld en de Kerk na Pinksteren achtereenvolgend gelijk maakt aan die van de zeven steden en hun gemeenten uit de dagen van Johannes. Terwijl de plaats van de brief in de reeks van zeven de tijd aangeeft  tussen Pinksteren en de wederkomst.
Door de brieven als profetieŽn van Jezus te verstaan leert men de zeven tijden kennen, terwijl het zaligmakende geloof de maatstaf is!

Uitleg en toepassing van de brieven tussen Pinksteren en nu  en de boekrol vindt u in de herziene druk:

"Sporen van de wederkomst van Jezus Christus".

Dit nieuwe boek met ISBN 97894 6402 7846 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en de boekhandel.

Want Jezus komt niet zonder taal of teken terug om de mensheid te oordelen. Jezus verbreekt volgens Openbaring 5:10 de zegels van de verzegelde boekrol, zodra Hij uit elke stam en taal en volk en natie een koninkrijk van priesters heeft gemaakt en het evangelie naar het woord van Mattheus 24:14 alle volken is verkondigd. Voordat Jezus komt, verbreekt Hij de zegels van de boekrol om allen die Hij liefheeft te straffen en te tuchtigen (Openbaring 3:19).  Dat gebeurt in de zevende periode als de toestand van de wereld gelijk is aan die van de stad Laodicea en de Kerk gelijk aan zijn gemeente, wat nu volgens Openbaring het geval is!

Ds. R.H. Keegstra.

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

Engel
als
collega
maakt
brieven
tot
profetieŽn

De brieven
zijn profetieŽn
van Pinksteren
tot het einde

Bron: Nieuwste boek en laatste druk
Geheel
herziene
druk
 
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 12-08-2022