Sporen van de wederkomst
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Auteur
DaniŽl inleiding
Bibliografie
Laatste nieuws
Openbaring v Johannes
Gesprekspunten
Links

 

Voorwoord

Is ongeloof de oorzaak nu er geen kennis is omtrent de wederkomst, of zijn de uitleggers de oorzaak? Vooral de bewering als einde van elke discussie, dat niemand die dag noch het uur kent, verraad de onkunde over de wederkomst.

Doch de meeste uitleggers zijn misleid door de losgelaten Satan ! Want ondanks de waarschuwing van God niets toe te voegen, voegen bijna alle uitleggers het woord "niet" toe alsof de zeven brieven geen profetieŽn zijn! Terwijl Jezus bij zijn hemelvaart heeft gezegd: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde".

Want nu de wereld bezocht wordt door zaken uit de boekrol zoals aids, covid 19 en klimaatverandering, toch zien de kerken daarin niet de boekrol in de rechterhand van Jezus. Door het toevoegen  van "niet" achten christenen de zaken uit het laatste boek net zo gering, als in Openbaring 22: 18 is beschreven: "indien iemand hieraan toevoegt,  God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn;" D.w.z. wie Gods Woord over het niet toevoegen in de wind slaat, zal de dingen van de boekrol bij uitkomst alleen als plagen ervaren!

Echter zoals de Here de volken rondom IsraŽl vanouds inzet tot beproeving of hamer (Jeremia 50 : 23) voor zijn volk, precies eender leidt Jezus na Pinksteren het wereldgebeuren om zijn Koninkrijk te bouwen en te bewaren. Na Pinksteren bestuurt Jezus het wereldgebeuren als de Almachtige. Hij gaf zeven brieven als profetie, omdat Hij in zeven perioden de wereld en de Kerk regeert.

Doch wie de zeven brieven niet als "profetie" leest, herkent de dingen uit de boekrol bij hun komst niet, en evenmin dat Jezus als Rechter al ziftend bezig is!

Deze brieven onthullen behalve de toestand in de wereld en de Kerk, ook de tijd van de boekrol. En daar de Eeuwige als laatste de verzegelde boekrol inzet, etaleren de dingen uit de boekrol het begin van het werk van Jezus als Rechter

Het laatste boek zegt derhalve wie het wereldgebeuren leidt de Satan of Jezus! De Here die de belofte van de Christus waarmaakte, doet dat ook met het laatste boek. Niet de Satan leidt de wereld, maar Jezus heeft de macht op aarde.

Wie de brieven aan de engel van de gemeenten als profetie van Jezus wil kennen, leze  mijn nieuwste boek over de Openbaring van Johannes:
"Sporen van de wederkomst van Jezus Christus".

Dit nieuwe boek met ISBN 97894 6402 7846 is te verkrijgen bij:
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/sporen-van-de-wederkomst-van-jezus-christus/
 of www.bol.com. en bij de boekhandel te bestellen  voor  Ä 20. inclusief verzendkosten.

Ds. ing. R.H. Keegstra

ds.r.h.keegstra@planet.nl

NAAR BOVEN

 

  Het zij verre iets anders te verheffen, dan het kruis van de Here Jezus Christus.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen
Jezus
heeft alle macht
in de hemel
en op aarde
Brieven
zijn profetieŽn
van Pinksteren
tot het einde

Bron: Nieuwste boek en laatste druk
Nieuw
herziene
boek
 
U bent de bezoeker sinds
4 maart 2004
 

START      Copyright © 2021, R.H. Keegstra; voor meer informatie: ds.r.h.keegstra@planet.nl of  0594 549542;  Laatst gewijzigd: 23-11-2021