Openbaring v Johannes
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
Openbaring 1 - 22
Openbaring 23 - 40


De meeste uitleggers gaan de letterlijke betekenis van deze profetieŽn uit de weg. Zodat men voor het juiste verstaan van dit boek, is aangewezen op de oorspronkelijke tekst van het Oude- en Nieuwe Testament.
 

Maar hierbij moet men heel zorgvuldig te werk gaan, leert de waarschuwing over het verachten van deze profetieŽn. God zal iedereen die hieraan iets toevoegt of afdoet, deel geven aan alle plagen uit dit boek.
 

Verder worden profetieŽn net zoals die over Christus pas geheel verstaan, nadat ze werkelijkheid zijn geworden en letterlijk toepasbaar zijn.
 

Maar omdat het getuigenis van Jezus Christus in dit boek centraal staat en Hij de geest is van de profetie, leren de profetieŽn over Hem hoe ze moeten worden verstaan.  Welnu, Gods Zoon  is naast zijn geestelijke lijden in Getsemanť en aan het kruis, letterlijk gekruisigd en letterlijk opgestaan. Zodat deze profetieŽn behalve geestelijke ook een letterlijke betekenis hebben.
 

Wie de tekst, evenals de vroege Kerk, ook in letterlijke zin neemt, ontdekt dat het laatste bijbelboek tot de zevende bazuin, (Openbaring 10) chronologisch is  geschreven [zie Openbaring 1 t/m 22]. De chronologie (volgorde in de tijd) geldt niet voor de rest van dit boek [zie Openbaring 23 t/m 40].
 

Om genoemde redenen zijn een eigen vertaling, exegese en "last but not least" het gebed, mijn voornaamste werktuigen bij de verklaring van het laatste bijbelboek.
 

Schokkend was voor mij, dat het grootste deel van deze profetieŽn toepasbaar zijn op onze eeuw en ook al sporen hebben nagelaten.
Welnu, om de sporen kunnen volgen, zal ik Deo Volente telkens een hoofdstuk vernieuwen. Dit vindt u in het Laatste nieuws.
 

NAAR BOVEN
 

De lijdensweg in de hof van Getsemanť was voor Christus een ontzagwekkend geestelijke strijd.
Bron "Atlas van Jeruzalem" ©J.J.Groen en Zoon.

Openbaring
1 - 22 is
chronologisch
geschreven;

De rest,
Openbaring
23 - 40
volgt de
tijdsorde niet.
 

De weg van smarten was zowel letterlijk als geetelijk.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

wekelijkse
vernieuwing

Daar Jezus letterlijk is opgestaan, heeft deze profetie behalve een geestelijke ook een letterlijke betekenis.
©Copyright: J.H.Isings
Opstanding van Jezus Christus

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 28-12-2020