DaniŽl inleiding
Start Auteur DaniŽl inleiding Bibliografie Laatste nieuws Openbaring v Johannes Gesprekspunten Links

 Sporen van de wederkomst van Jezus Christus   

Omhoog
DaniŽl 7
DaniŽl 8
DaniŽl 9
DaniŽl 10v.
DaniŽl 11v.

De aanleiding tot onderzoek naar en het publiceren over het laatste bijbelboek was een preek over de zeventig weken van DaniŽl 9.
Bij de toepassing van de zeventig weken uit DaniŽl op de historische feiten blijkt, dat de weken als  jaarweken moet worden gelezen.
 

Hierdoor gebruik ik de volgende stellingen:
1. Een profetie kan eerst na uitkomst goed worden verstaan en toegepast.
2. Elke profetie heeft behalve een geestelijke ook een letterlijke betekenis.
De letterlijke uitleg onthult, dat de engel GabriŽl met de tempel en de dood van een gezalfde, het getuigenis van Christus centraal stelt.
 

Wat voor het begin geldt, blijft zo gedurende de zeventig jaarweken. Zodat deze profetie  aangeeft,dat Gods reddende bedoeling met IsraŽl tot en met de eindtijd geldt. Dat wil zeggen, wanneer God voor IsraŽl het verbond zwaar zal maken, heeft dit als doel IsraŽl met het getuigenis van Christus te confronteren.
 

Welnu, precies eender moest Johannes in de Openbaring van Johannes het getuigenis van Christus centraal stellen. Zodat de profetieŽn van beide boeken achtereenvolgens IsraŽl en de Kerk confronteren met het getuigenis van Christus.
 

De aanwezigheid van Christus bij DaniŽl en de Openbaring van Johannes betekent daarom, dat deze profetieŽn voor IsraŽl en de Kerk zijn bestemd.
 

Behalve deze overeenkomst gaat het in beide boeken over tekenen uit de eindtijd. Want tot DaniŽl wordt tweemaal gezegd, dat de gezichten verborgen blijven tot de eindtijd. Terwijl Johannes de gezichten niet mag verzegelen, daar de eindtijd nabij is. Zodat de eindtijd in de dagen van Johannes is begonnen.
 

Daar beide boeken de twee genoemde zaken centraal stellen en elkaar bevestigen, is het boek DaniŽl als inleiding genomen.

 

NAAR BOVEN

 
DaniŽl moest Christus centraal stellen, evenals de apostel Johannes.
Schilderijen van Michelangelo
©Omniboek/De Fontein
Jezus
Christus
en die
gekruisigd,
de
Opgestane
staat
centraal
Jezus Christus en die gekruisigd is de geest van alle eindtijd profetieŽn.
Bron: Woord in Beeld ©Ten Have/Kok Kampen

START  Copyright © 1998 R.H. Keegstra; meer informatie:  ds.r.h.keegstra@planet.nl  Laatst gewijzigd: 28-12-2020